1. Chương trình khuyến mãi “CÙNG LIX RƯỚC LỘC VÀNG" diễn ra khi nào?
2. Chương trình được áp dụng tại những địa điểm nào?
3. Tìm mã dự thưởng ở đâu trên bao bì?
4. Một người có thể nhận được nhiều giải thưởng hay không?
5. Giải thưởng của chương trình “Cùng Lix Rước Lộc Vàng”là gì?
6. Nếu trúng thưởng thì cách thức nhận thưởng như thế nào?
7. Tôi có cần đóng các chi phí nào để nhận giải hay không?
8. Thời hạn cuối cùng để đăng ký nhận giải là khi nào?
9. Cần cung cấp những gì để được nhận thưởng?
10. Trong trường hợp không thể trực tiếp nhận giải thưởng, có thể nhờ người nhận thay không?
11. Nếu tôi không muốn nhận giải thưởng hiện vật thì tôi có thể quy đổi giải thưởng thành tiền mặt không?
12. Tôi phải làm gì khi trúng thưởng?
13. Tôi có thể liên hệ với ai và liên hệ như thế nào trong trường hợp muốn biết thêm thông tin về chương trình?